Sábado, 12 de marzo 2016 – Festival de Afrik’A Beaumes